6.2 Detalizēts WSDL koda ģenerācijas soļu apraksts

Ar WSCF.blue rīku ģenerējam wsdl no xsd. Ja shēma iekļauj citas shēmas (xs:include), tad visām shēmām jābūt pieejamām. lai to panāktu, var .NET projektā pielikt servisa referenci uz vietni, kurā glabājas shēmas. Tad tās tiks lejupielādētas projektā.

WSDL ģenerēšana ar WSCF.blue rīku

1. solis - tīmekļa pakalpes nosaukuma un vārdu telpas definēšana

2. solis — saistīto xml shēmu norādīšana

Pēc "Infer Operations" izvēles rūtiņas aktivizēšanas, tiek automātiski noteiktas operācijas un to izejas parametri.

3. solis — tīmekļa pakalpes operāciju izveidošana konfigurēšana

4. solis — tīmekļa pakalpes operācijas parametru konfigurēšana

Jāpārbauda, vai automātiski izveidotās operācijas un to ieejas/izejas parametri ir pareizi. Ja operācijas ir pareizas, tad nākošajā solī jāizvēlas izvēles rūtiņas — Generate <service> element un Create SOAP 1.2 binding.

5. solis - papildus konfigurācijas iespējas

Tālākos soļos tiek pabeigta wsdl ģenerācija.

6. solis — xml shēmas ceļa norādīšana.

WSDL ģenerācijas pabeigšana