5.9 Nosaukumu veidošanas vadlīnijas un kodējuma stils

VISS projekta ietvaros pieņemtais nosaukumu piešķiršanas standarts un C# kodējuma stili ir aprakstīti dokumenta VISS izstrāde. Vadlīnijas (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-VISS-VDL) 3. nodalījumā.