5.8 Integrācijas IS servisu izstrādes vadlīnijas

Pirms integrācijas IS servisa izstrādes, nepieciešams izveidot tā projektējumu saskaņā ar dokumentu IS servisu izstrādes vadlīnijas. IS servisu izstrādes prasības ir detalizēti aprakstītas IS servisu izstrādes vadlīnijas dokumentā.

Eksistē divi integrācijas IS servisu tipi:

  • Sinhronais, skat. IS servisu izstrādes vadlīnijas prasībā WS-IMP-04;
  • Asinhronais. Asinhrono integrācijas IS servisu izstrāde jārealizē saskaņā ar vienu no piedavātiem scenāriem (skat. IS servisu izstrādes vadlīnijas prasībā WS-IMP-05):
    • Asinhrons integrācijas IS serviss uz Windows Workflow foundation pamatā;
    • Asinhrons integrācijas IS serviss, kur iestādes IS veica asinhronas atbildes saglabāšanu VISS Pieprasījumu servisa asinhrono pieprasījumu atbildes krātuvē:
    • Asinhrons integrācijas IS serviss, kur iestādes IS veica asinhronas atbildes saglabāšanu VISS Pieprasījumu servisa asinhrono pieprasījumu atbildes krātuvē.