5.7.1.5 Maksāšanas pieprasījuma attaisnojuma dokuments

Attaisnojuma dokumenta izgūšanai pēc maksāšanas pieprasījuma identifikatora paredzētas divas tīmekļa pakalpes:

  • SOAP pakalpe. Autentificēšanās notiek ar PFAS Auth līdzekļiem. Lai izgūtu dokumentus nepieciešama loma MM_INVOICE_SERVICE.
  • REST pakalpe. Lai izgūtu dokumentus nepieciešama autentificēšanās ar X.509 sertifikātu.

Ja attaisnojuma dokumenta dati pieprasīti XML formātā, tad tiek atgriezta datne ar attaisnojuma dokumenta datiem XML formātā.

Ja attaisnojuma dokumenta dati pieprasīti PDF formātā, tad tiek atgriezta datne ar attaisnojuma dokumenta datni PDF formātā.

  • Detalizētu informāciju par maksājumu moduļa saskarnēm un integrāciju skat. dokumentos Maksājumu modulis: arējās saskarnes. Programmatūras prasību specifikācija (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-MM_AS_PPA) un Maksājumu modulis. Integrācijas instrukcijas un piemēri (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-MM_II-II).