5.7.1.4 Maksāšanas pieprasījuma statusa izgūšana

Beidzot apmaksas procesu maksāšanas pieprasījuma statuss tiek nosūtīts atbildē (IVISResponse — asinhrona izsaukuma gadījumā) vai jaunā izsaukumā (IVISRequest — sinhrona izsaukuma gadījumā).

Pakalpojums, saņemot atbildi vai jaunu izsaukumu, saņem maksāšanas pieprasījuma galīgo statusu FiDaViSta standartā.

Maksāšanas pieprasījuma statusa izgūšanai pirms pilnīgas apmaksas veikšanas vai arī pēc statusa saņemšanas paredzēta tīmekļa pakalpes maksāšanas pieprasījuma statusa izgūšanai pēc maksāšanas pieprasījuma identifikatora:

Maksāšanas pieprasījuma statusa izgūšanai pēc maksāšanas pieprasījuma identifikatora paredzētas divas tīmekļa SOAP pakalpes:

  • Vienā autentificēšanās notiek PFAS Auth līdzekļiem. Maksāšanas pieprasījuma statusa izgūšanai nepieciešama lietotāja loma MM_PAYMENTREQUEST_STATUS_SERVICE.
  • Otrā autentificēšanās notiek ar X.509 sertifikātu.
  • Maksāšanas pieprasījuma statuss tiek atgriezts FiDaViSta standartā.
  • Detalizētu informāciju par maksājumu moduļa saskarnēm un integrāciju skat. dokumentos Maksājumu modulis: arējās saskarnes. Programmatūras prasību specifikācija (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-MM_AS_PPA) un Maksājumu modulis. Integrācijas instrukcijas un piemēri (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-MM_II-II).