5.7.1.3 Maksājuma moduļa izsaukumu piemērs

private IVISRequestStructure CreateIvisRequest(bool isSynchronousRequest)
{
   IVISRequestStructure request = new IVISRequestStructure();
   request.Header = new RequestHeaderStructure();
   request.Header.Destination = isSynchronousRequest ?
               "URN:IVIS:100001:ISS-EPS-EPAKPaymentSync-v2-0" :
               "URN:IVIS:100001:ISS-EPS-EPAKPayment-v2-0";
   // Aizpildam pārējos header laukus (ieskaitot ResponseEndPoint)
   
   // Izveidojam konkrētā pakalpojuma objektu
   EP12DataFullStructure body = new EP12DataFullStructure();
   IVISServiceExStructure service = new IVISServiceExStructure();
   body.Item = service;
   
   // Izveidojam maksājuma pieprasījumu un aizpildam to
   service.PaymentInfo = new PaymentInfoStructure();
   // Aizpildam pārējos laukus (ServiceInstanceID, EServiceID, Initiator, Receiver, utt.)
   
   request.SetBody(body);
   
   return request;
}
 
// Asinhronais gadījums
IVISRequestStructure request = CreateIvisRequest(false);
IVISResponseStructure response = new RequestWebServiceProxy().Submit(request);
 
 
// Sinhronais gadījums
//.aspx failā:
<asp:HiddenField ID="PaymentRequestID" runat="server" />
<!-- PostBackUrl ir jānorāda pilns ceļš uz Maksājumu Moduļa lapu -->
<asp:Button ID="SendPaymentButton" runat="server" Text="Uz maksājuma moduli" 
            PostBackUrl="URN.IVIS.100001.EP-MM-v1-0.aspx" />
 
// .cs failā
IVISRequestStructure request = CreateIvisRequest(true);
IVISResponseStructure response = new RequestWebServiceProxy().SubmitSync(request);
PaymentRequestID.Value = IVISLib.DeserializeBody(response.Body);
 
// Lietotājs spiež pogu "Uz maksājuma moduli"