5.7.1.2 Asinhronais maksājums ar KDV

Asinhronais maksājums

Sadaļa apraksta maksājuma moduļa izsaukumu autentificētam e-pakalpojumam.

Lai veiktu asinhronu maksājumu e-pakalpojumam jāveic šādas darbības:

 1. Jāizveido IVISRequest struktūra, kas jāaizpilda šādi:
  1. IVISRequest.Header.MessageID=Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  2. IVISRequest.Header.MessageType=Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  3. IVISRequest.Header.TransactionID=Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  4. IVISRequest.Header.CorrelationID=Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  5. IVISRequest.Header.Destination= URN:IVIS:100001:ISS-EPS-EPAKPaymentSync-v2-0;
  6. IVISRequest.Header.Test=Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  7. IVISRequest.Header.MilestoneID=Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  8. IVISRequest.Header.ResponseEndPoint=ISS servisa vai pakalpojuma formas URN, kurai atdot vadību pēc maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas izpildes;
  9. IVISRequest.Header.NextMilestoneID=Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  10. IVISRequest.Body.IVISServiceData.ServiceInstanceID= Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  11. IVISRequest.Body.IVISServiceData.EServiceID= Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  12. IVISRequest.Body.IVISServiceData.Receiver= Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  13. IVISRequest.Body.IVISServiceData.Notification= Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  14. IVISRequest.Body.IVISServiceData.AttachmentList= Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  15. IVISRequest.Body.IVISServiceData.ErrorList= Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  16. Maksājumu informācija tiek nodota sadaļā IVISRequest.Body.IVISServiceData.PaymentInfo.PaymentRequestList, kas tiek aizpildīta šādi:
   1. PaymentRequest.ServiceStep=Pakalpojuma soļa numurs. Tiek definēts PPK, izveidojot pakalpojumu un tam piesaistot atbilstošu soli pakalpojumā);
   2. PaymentRequest.PriceList — cenrādis. Tiek definēts PPK, pakalpojumam izveidojot cenrādi ar atbilstošām cenrāža pozīcijām un to vērtībām. Ja soļa apmaksai nepieciešams veikt vairākus maksājumus, tad PPK jādefinē atbilstošs cenrādis:
    1. Position=Cenrāža pozīcija. PPK definētais cenrāža pozīcijas kods;
    2. Item=Vienību skaits vai summa;
    3. ItemElementName=“Quantity”, ja tiek norādīts vienību skaits, vai “Amount”, ja tiek norādīta summa;
   3. PaymentRequest.ClientInfo — klienta informācija:
    1. ClientName=Lietotāja nosaukums vai uzvārds, kas lieto pakalpojumu un izvēlas apmaksu;
    2. ClientFirstName=Lietotāja vārds;
    3. ClientCode=Lietotāja reģistrācijas numurs vai personas kods. Personas kods daļas atdalītas ar “-”;
    4. ClientEMail=Lietotāja e-pasta adrese;
    5. ClientPhone=Lietotāja tālruņa numurs;
    6. ClientAddress=Lietotāja adrese;
   4. PaymentRequest.ResponseURL=Interfeisa atgriešanās adrese. Pakalpojuma adrese, kas tiek atvērta lietotājam pēc apmaksas veikšanas. Jāveido tā, lai nododot vadību beigās varētu pievienot maksāšanas pieprasījuma identifikatoru;
   5. PaymentRequest.ServerResponseURL=Maksājuma statusa nodošanas adrese. Pakalpojuma adrese, kurai tiek nodots papildus paziņojums par maksāšanas pieprasījuma statusa maiņu, ja pakalpojuma loģikai nav nepieciešama — var neeksistēt. Jāveido tā, lai nododot vadību beigās varētu pievienot maksāšanas pieprasījuma identifikatoru;
   6. PaymentRequest.NoInvoice=Pazīme, ka nevajag veidot attaisnojuma dokumenta failu;
   7. PaymentRequest.ParentPaymentRequestID=Saistītā maksāšanas pieprasījuma identifikators;
   8. PaymentRequest.SwiftCode=Bankas SWIFT kods, ar kuru autorizējies lietotājs. Netiek aizpildīts, ja lietotājs autorizējies neizmantojot banku autorizācijas līdzekļus;
   9. PaymentRequest.PaymentObject= Maksājuma mērķis. Maksājumā tiks izmantots izsaucēja nodots mērķis, ja PPK atzīmēts ka mērķi drīkst mainīt. Saņemtajam mērķim sākumā tiks pievienots maksājuma sistēmas identifikators 34 simboli un “ ” (atstarpes simbols). Maksimālais mērķa garums 140 simboli, izņemot Swedbank — 70 — un SEB banka — 100 simboli;
   10. PaymentRequest.InvoiceIssueDate=Attaisnojuma dokumenta izrakstīšanas datums ārējā pakalpojumā, ja tāds eksistē;
   11. PaymentRequest.ExpiryDate=Ārējā pakalpojumā noteikts derīguma termiņš, ja tāds eksistē;
   12. PaymentRequest.AllowedBanks - Pakalpojuma apmaksāšanai atļautās internetbankas. Bankas tiek norādītas ar SWIFT kodiem. Ja nav norādīta neviena, tad tiek attēlotas visas apmaksāšanas iespējas, izņemot kredītkartes, kuras tiek kontrolētas atsevišķā procesā:
    1. SwiftCode=Bankas SWIFT kods;
  17. IVISRequest.Body=Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam; IVISRequest.Body.IVISServiceDataEx.PaymentInfo.PaymentRequest struktūra satur arī citus neobligātus laukus, kas ir aprakstīti IVISService(URN:IVIS:100001:XSD-IVIS-IVISService-v1-0) XML shēmā, kuri ir neobligāti, bet ja specifiskos pakalpojumu gadījumos ir nepieciešami un bankas, kurās tiek veikta apmaksa tos atbalsta, tad var izmantot.
 2. Jāizsauc pieprasījumu servisa (URN:IVIS:100001:ISS-EPS-RequestWebService-v1-5) metode Submit(), kurai padod izveidoto IVISRequest struktūru;
 3. Pēc apmaksas veikšanas Maksājumu modulis un Iedzīvotāju maksājumu veic sekojošas darbības:
  1. Nodod vadību PaymentRequest.ResponseURL norādītajai adresei;
  2. Veido atbildi IVISRequest.Header.ResponseEndPoint norādītajam modulim.