5.7 VISS Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas lietošana

VISS Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas lietošana paredz četrus scenārijus:

  1. Sinhronais: no LVP e-pakalpojums veic Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas sinhrono izsaukumu (lietojot Pieprasījumu servisu) ar mērķi padot visu sakrāto e-pakalpojumu informāciju tālākai Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas rīcībai. Pie sinhrona izsaukuma atgriešanas, vadība tiek padota uz Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas specializēto pakalpojumu, kas pēc noteikta e-pakalpojuma URN saņem visu informāciju par veicamo maksājumu no Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas. Pēc maksājuma veikšanas, Maksājumu modulis un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšana izsauks nākamo e-pakalpojumu soli pēc norādītas ResponseEndPoint.
  2. Asinhronais (ar KDV): no LVP e-pakalpojums veic Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas asinhrono izsaukumu (lietojot Pieprasījumu serviss), kā ResponseEndPoint norādot nākamo e-pakalpojumu soli. Maksājumu modulis un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšana inicializē specializēto pakalpojumu, kas reģistrē maksāšanas pieprasījumu un veic pakalpojuma saņēmēja informēšanu par nepieciešamību apmaksāt e-pakalpojumu. Pakalpojuma saņēmējs savā profilā atrod maksāšanas pieprasījumu lietojot LVP KDV. Pēc apmaksas veikšanas, Maksājumu modulis un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšana padot vadību norādītam IS servisam pēc norādītas ResponseEndPoint.
  3. Sinhronais migrētiem e-pakalpojumiem (anonīma e-pakalpojuma apmaksa): no LVP e-pakalpojums veic Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas sinhrono izsaukumu (lietojot Pieprasījumu serviss) ar mērķi padot visu sakrāto e-pakalpojumu informāciju tālākai Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas rīcībai. Pie asinhrona izsaukuma atgriešanas, vadība tiek padota uz Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas specializēto pakalpojumu, kas pēc noteikta e-pakalpojuma URN saņem visu informāciju par veicamo maksājumu no Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas. Pēc maksājuma veikšanas, Maksājumu modulis un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšana izsauks nākamo e-pakalpojumu soli pēc norādītas ResponseEndPoint.
  4. Asinhronais migrētiem e-pakalpojumiem (ar KDV): no LVP e-pakalpojums veic Maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas asinhrono izsaukumu (lietojot Pieprasījumu serviss), kā ResponseEndPoint norādot nākamo e-pakalpojumu soli. Maksājumu modulis un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšana inicializē specializēto pakalpojumu, kas veic nepieciešamas apmaksas, lietojot LVP KDV. Pēc apmaksas veikšanas, Maksājumu modulis un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšana padot vadību norādītam IS servisam.

Detalizētu informāciju par maksājumu moduļa saskarnēm un integrāciju skat. Maksājumu modulis: arējās saskarnes. Programmatūras prasību specifikācija (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-MM_AS_PPA) un Maksājumu modulis. Integrācijas instrukcijas un piemēri (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-MM_II-II). Maksajumu moduļa lietošanu no e-pakalpojuma reglamentē E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam. Programmētāja rokasgrāmata (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-LVP_WZD_2-PR), skat. sadaļā 2.9.