5.6 VISS Pieprasījumu serviss

VISS Pieprasījumu serviss (skat. Datu apmaiņas izveides vadlīnijas) nodrošina centrālo pieejas punktu valsts reģistru sniegtajiem servisiem. Pieprasījumu servisa izsaukums notiek no e-pakalpojuma ietvara biznesa loģikas.

Pieprasījumu apjoma ierobežojums ir 4 MB. Ja nepieciešams pārsūtīt lielākus pielikumus, datnes utt., ir jālieto DIT (skat. Datu izplatīšanas tīkla izmantošanas instrukcija. Apmācību materiāli) vai EDK risinājumi (skat. Elektronisko dokumentu krātuves integrācijas instrukcija).

Metodi StartTransaction nepieciešams izsaukt no e-pakalpojuma vai integrācijas procesa tikai pirms pirmā datu (biznesa) pieprasījuma veikšanas, izmantojot Submit vai SubmitSync.

VISS Pieprasījumu servisa lietošanu no e-pakalpojuma reglamentē dokuments E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam. Programmētāja rokasgrāmata (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-LVP_WZD_2-PR), skat. sadaļā 2.3.