5.5.1 KDV formu sarežģītība

Identifikators

EP-KDV-01

Obligātums

Obligāti

Ieteikuma būtība

Jāizvairās no KDV e-pakalpojuma formas citu biznesa un Integrācijas servisu izsaukšanas. Tiek pieņemts, ka no KDV formas tiks izsaukti tikai klasifikatori. KDV formā jāievieto pēc iespējas mazāk e-pakalpojuma biznesa loģikas.