5.5 LVP KDV formas

LVP KDV formas izstrāde notiek saskaņā ar dokumentu E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam. Programmētāja rokasgrāmata (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-LVP_WZD_2-PR) skat. sadaļā 2.10.

Pakārtotais saturs