5.4.1 IDDV formu sarežģītība

VISS portāla IDDV formu izstrāde reglamentē dokuments IDDV formu izveidošanas ceļvedis VISS portālam. Programmētāja rokasgrāmata (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-IDDV_FORM-PR).

Identifikators

EP-IDDV-01

Obligātums

Obligāti

Ieteikuma būtība

Jāizvairās no IDDV lietojuma e-pakalpojuma formas citu biznesa un Integrācijas servisu izsaukšanas, pieņemams, ka no IDDV formas tiks izsaukti tikai klasifikatori. IDDV formā jāievieto pēc iespējas mazāk e-pakalpojuma biznesa loģikas.