5.4 VISS IDDV formas

IDDV ir paredzēts valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri piedalās e-pakalpojuma izpildes procesā. Iestādes darbinieku darba vietu pamatmērķis ir nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāti vai veikt kādus citus darba uzdevumus, kas ir nepieciešami, lai izpildītu konkrēto e-pakalpojuma pieprasījumu. IDDV e-pakalpojumu formu izstrādei vides un procesa apraksts ir pieejams dokumentā IDDV formu izveidošanas ceļvedis VISS portālam. Programmētāja rokasgrāmata (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-IDDV_FORM-PR). Savukārt ārējo darba uzdevumu izstrādātajiem (tur kur IDDV nodrošina tikai uzdevumu datu saglabāšanu un statusa kontrolē) IDDV ārējas saskarnes projektējums ir definēts dokumentā Iestādes lietotāju darba vieta: Ārējās saskarnes. Programmatūras projektējuma apraksts (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-IDDV_AS-PPA).

Pakārtotais saturs