5.3.1 Cita ar e-pakalpojumiem saistīta prezentācija

Pieturpunkti

Katrā e-pakalpojuma izpildes solī automātiski tiek saglabāts tā stāvoklis (ienākošais un izejošais ziņojums), parasti tas ir Body elementa saturs. Katru pieturpunktu identificē URN (skat. Izmantojamās tehnoloģijas un standartus, e-pakalpojuma pieturpunkta identifikators). Pieturpunktu nosaukumu (MilestoneID) garums ir ne vairāk kā 15 simboli.

E-pakalpojumu reģistrā pie katra reģistrētā pieturpunkta tiek pievienota XSL transformācija (kas ir specifiska konkrētā e-pakalpojuma solim), kas dod iespēju transformēt saglabātos XML par HTML koda fragmentu, kurš pēc tam tiks attēlots LVP iedzīvotāju kontā (KDV).

Transformācijas un pieturpunktu sasaiste notiek pie e-pakalpojuma izmitināšanas LVP.

Lietotājam apskatāmās e-pakalpojuma informācijas formas izmantošana

Nepieciešamības gadījumā, sagatavojot kādu informāciju par e-pakalpojumu, lietotāja apskatāmai formai jāizmanto .rtf saskaņā ar 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 473.

Paziņojumi

Visi paziņojumi VISS sistēmā tiek sūtīti, izmantojot Notifikācijas servisu. Saskarne Notifikācijas servisam tiek nodrošināta šādi:

 • Izmantojot drošo SOAP servisu, servisa detalizēts apraksts ir pieejams dokumentā VISS infrastruktūras dokumentā Notifikāciju serviss: Ārējās saskarnes. Programmatūras projektējuma apraksts (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-NTF_AS-PPA).
 • Izmantojot Diagnostic bibliotekas paplašinājumu, skat. dokumentu VISS sistēmas žurnāls. Koplietojuma bibliotēku apraksts (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-VISS_ZUR-KBA).

Paziņojumu izsutīšanu no e-pakalpojuma reglamentē dokumenta E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam. Programmētāja rokasgrāmata (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-LVP_WZD_2-PR), skat. sadaļā 7.1.6.

Paziņojuma XML shēmas tipa Message.BodyType elements satur attiecīgās XSLT transformācijas URN.

Piezīme: Tiek uzturēta XSLT 1.0 versija.

Lietojot šo transformāciju, Notifikācijas serviss transformēs Message.Body ziņojumu par vēstuli, piemēram:

Header1 — e-pakalpojuma nosaukums (tiek aizpildīts, atšifrējot e-pakalpojuma instances identifikatoru). Header2 — Message.Title.

Eksistē sagatavotie šabloni un standarta transformācijas VISS un LVP portālu paziņojumu dizainam.

 1. LVP portāla paziņojums:
  • https://ivis.eps.gov.lv/RC.WebApp/Resource/Details/737
  • http://ivis.eps.gov.lv/RC/xslt/100000/JPersonEP21/2-0/JPersonEP21.xsl
 2. LVP KDV — teksta paziņojums:
  • https://ivis.eps.gov.lv/RC.WebApp/Resource/Details/2258
  • URN:IVIS:100001:xslt-100000-LvpRemindersToKdv-1.0
 3. VISS portāla paziņojums:
  • https://ivis.eps.gov.lv/RC.WebApp/Resource/Details/709
  • http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100000/AuthorityEService/v1-0/XSLT/transformNotif.xslt

Ar LVP KDV paziņojumu palidzību vienmēr ir jāapstiprinā e-pakalpojuma izpildes rezultāts, kas varētu būt atsauce uz EDK ievietoto elektronisko dokumentu vai e-pakalpojuma pamatdarbības rezultāta apraksts.

Nepieciešamo datu uzskaitījums

Pirms e-pakalpojuma izpildes iedzīvotājam ir jābūt pieejamam/piedāvātam iesniedzamo (lietotāja ievadīto) datu priekšskatījumam.