5.3 E-pakalpojuma prezentācija

Pirms veidot e-pakalpojumu prezentāciju, tiek pieņemts, ka izstrādājamā e-pakalpojuma detalizēta prasību specifikācija jau ir pieejama un tiek ievērotas visas rekomendācijas attiecības uz e‑pakalpojuma procesu, skat. E-pakalpojumu izstrādes vadlīnijas.

VISS portāls

Primāri e-pakalpojumi tiek izstrādāti iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām, lai nodrošinātu alternatīvu valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanai klātienē. Nevar izslēgt gadījumus, kad pakalpojumu ir nepieciešams saņemt citām valsts un pašvaldību institūcijām, tādā gadījumā e-pakalpojumu ir iespējams realizēt VISS portāla prezentācijas ietvarā (VISS portāla prezentācijas ietvars. Koplietojuma bibliotēku apraksts. (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-VISS_PREZ_IET-KBA))

Latvijas Valsts portāls

E-pakalpojumu prezentācijas formas izstrādātājiem jālieto Latvijas Valsts Portāla e-pakalpojuma projekta ietvars, kas implementē un nosaka svarīgākās e-pakalpojuma raksturiezīmes, tai skaita dizainu, lappuses novietojumu, e-pakalpojuma instances pabeigšanu un izpildes kļūdas ziņojumu. Sīkāk par LVP e-pakalpojumu prezentācijas slāņa ietvaru jāskatās E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis latvija.lv portālam. Programmētāja rokasgrāmata. (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-EPAK_ARH-VDL)