5.13 Adrešu meklēšanas komponentes integrēšanas instrukcija

Adrešu meklēšanas komponente ir paredzēta integrēšanai Web projektos. Tā strādā ar Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra DB replikāciju, no kurienes tiek veikti adrešu meklēšanas pieprasījumi. Lietotājam tiek piedāvāta meklēšanas saskarne un atrasto rezultātu attēlošana ar iespēju izvēlēties vienu adresi. Meklēšanas rezultātā izvēlētās adreses detalizēta informācija tiek atgriezta sistēmai, kas integrē adrešu meklēšanas komponenti.

Lai integrētu adrešu meklēšanas komponenti HTML lapā ir jāimplementē JavaScript izsaukums, kas ielādēs komponentes lietotāja saskarni atbilstoši definētajam sesijas identifikatoram un valodas kodam, piemēram:

  <script type="text/javascript"
  src="https://zzdats.lv/sites/Vraa.AddressFinder.Web/Scripts/Vraa.AddressFinder.min.js "></script>
  <script type="text/javascript">
      Vraa.AddressFinder.Initialize('#adrview', {
            Opcija1: 'opcijas1 vērtība', 
            Notikums1: function () {
            },
            ...
      });
   </script>

HTTP lietojuma inicializācijas opciju nosaukumus un vērtības skat. dokumentā Adrešu meklēšanas kontrole. Programmatūras integrācijas instrukcija un piemēri (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-AMK-II).

Lai ielādētu saskarni lapā, kodā jāiekļauj šāda informācija:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
       "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
 <head>
  ...
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  ...
  <script type="text/javascript"
 src="https://zzdats.lv/sites/Vraa.AddressFinder.Web/Scripts/Vraa.AddressFinder.min.js "></></script>
  <script type="text/javascript">
      Vraa.AddressFinder.Initialize('#adrview, {
            Opcija1: 'opcijas1 vērtība', 
            Notikums1: function () {
               
            },
            ...
      });
   </script>
   ...
 </head>
 <body>
   ...
   <div id="adrview " style="width: 700px;" class="ui-widget"> </div>
   ...
 </body>
</html>

Kā lietotāja darbības rezultāts tiek izsaukts viens no vairākiem  HTTP lietojuma inicializācijas notikumiem:

onSelectTableItem – Notikums, kas tiek izsaukts, kad lietotājs tabulā ir izvēlējies ierakstu.

     onSelectTableItem: function (data) {
              alert(data.FullAddress);
            },

Detalizētu datu aprakstu un pārējo notikumu aprakstu skat. dokumentā Adrešu meklēšanas kontrole. Programmatūras integrācijas instrukcija un piemēri (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-AMK-II). Adrešu meklēšanas komponentes lietošanu no e-pakalpojuma reglamentē dokuments E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam. Programmētāja rokasgrāmata (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-LVP_WZD_2-PR), skat. 7.2.21. sadaļā.