5.10.2 E-parakstītāja saskarnes integrācijas piemērs

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
       "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
 <head>
  ...
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  ...
  <script type="text/javascript" src="https://signetest.vraa.gov.lv/WebStatic/Scripts/Zzdats.Div.DocumentViewer.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
      Zzdats.Div.DocumentViewer.Initialize('#docview', 'sesijas ID', {
            Opcija1: 'opcijas1 vērtība', 
            Notikums1: function () {
                
            },
            ...
      });
   </script>
   ...
 </head>
 <body>
   ...
   <div id="docview" style="height: 600px; width: 600px;" class="ui-widget"> </div>
   ...
 </body>
</html>

Opciju vērtības un notikumu vērtības skatīt ārējo saskarņu projektējuma aprakstā Programmatūras projektējuma apraksts (E-Parakstītāja ārējās saskarnes).