5.10.1 E-parakstītāja tīmekļa pakalpju izsaukuma piemērs

Pieliek pie “Service References”: https://signetest.vraa.gov.lv/VRAA.DIV.Services.DivDocuments.Endpoint.WCFX.509/DivDocumentsWS.svc

Piemērā tiek pieņemts, ka tā nosaukums ir DivDocumentsWS.

 • Tiek veikta servisa instances inicializācija:
     using Zzdats.DIV.Services.DivDocuments;
     ...
     DivDocumentsWS.DivDocumentsWSClient ws = new DivDocumentsWS.DivDocumentsWSClient();
 • Tiek veikta jaunas sesijas izveidošana:
     string sessionId = ws.CreateSession(configId,       // Konfigurācijas datnes identifikators
                                         "lietotāja ID") // Lietotāja identifikators

Pilnu tīmekļa pakalpju izsaukumu aprakstu, kas paredzēts darba sesijas vadībai skat. e-parakstītāja integrācijas instrukcijā.