5.10 E-pārvaldes parakstītāja integrēšanas instrukcija elektroniskos pakalpojumos

E-parakstītājs ir vairāku fizisku moduļu komplekss, kas spēj darboties tikai tad, ja funkcionāli darbojas katra no šīm daļām atsevišķi:

  • E-parakstītājs — autonoms elektronisko dokumentu parakstīšanas atbalsta DB serviss (izstrādāts projekta “Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” ietvaros 2011. gada 22. marta iepirkuma līgums Nr. VRAA/2010/18/ERAF/SK “Par publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides programmatūras izstrādi un ieviešanu”);
  • Interneta pārlūkā integrējams modulis ar sīklietotnes funkcijām — izmantojams dokumentu parakstīšanas procesa nodrošināšanai (izstrādāts projekta “Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” ietvaros 2011. gada 22. marta iepirkuma līgums Nr. VRAA/2010/18/ERAF/SK “Par publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides programmatūras izstrādi un ieviešanu”);
  • Lietotāja darbstacijā instalēts paraksta kartes apstrādes modulis — interneta pārlūkā integrētā moduļa sastāvdaļa, kas nepieciešama LVRTC EME kartes paraksta izmantošanai (trešo pušu komponente — uzstādīšanu skat. zemāk);
  • Virtuālā e-paraksta gadījumā ir jādarbojas LVRTC parakstīšanas programmatūrai.

Lai varētu parakstīšanai izmantot LVRTC paraksta karti, būs nepieciešams veikt šādus lietotāja datora sagatavošanas darbus:

Lai pakalpojumam pieslēgtu iespēju izmantot e-parakstītāju ir jāveic šādi sagatavošanās darbi:

  • Izmantojot VISS e-parakstītāja pieslēgumu administrācijas moduli, ir jādefinē piekļuves sertifikāts, ar kuru tiks izsauktas e-parakstītāja tīmekļa pakalpes Programmatūras prasību specifikācija — Lietotāja saskarņu prototipi e-parakstītāja pieslēgumu administrēšanai;
  • E-pakalpojuma prezentācijas slānī lietotāja saskarni realizējošajā HTML kodā jāspēj implementēt e-parakstītāja koda ielādes risinājumu <div> sekcijā E-parakstītāja integrācija - Sistēmas integrācijas instrukcijas., piemēru skat. E-parakstītāja saskarnes integrācijas piemērs sadaļu;
  • Jāspēj realizēt e-parakstītāja tīmekļa pakalpju izsaukumus atbilstoši WSDL specifikācijai izmantojot SOAP standartu. Tai skaitā konfigurācijas failu (turpmāk tekstā — KF) ielāde pirms darba uzsākšanas ar e-parakstītāju; piemēru skat. Programmatūras projektējuma apraksts (E-Parakstītāja ārējās saskarnes), 6.10.1. sadaļā.

Katram e-parakstītāja lietotājam (IS) ir iespējams veikt e-parakstītāja darbības konfigurāciju, definējot sev pielāgotas, vai izmantojot noklusētos e-parakstītāja KF Programmatūras projektējuma apraksts (E-Parakstītāja ārējās saskarnes).

Konfigurācijas failu apstrādes tīmekļa pakalpju saraksts:

Tīmekļa pakalpe Apraksts
AddConfigFile Veic KF augšupielādi — jālieto jauna KF augšupielādei e-parakstītāja DB
GetConfigurationList Veic KF saraksta atgriešanu — jālieto, lai iegūtu pieejamo KF sarakstu
GetConfigFile Veic KF datnes atgriešanu — jālieto, lai iegūtu KF datni
DeleteConfigurationFile Veic KF dzēšanu — jālieto, lai dzēstu izvēlētu KF no e-parakstītāja DB

E-parakstītājs nodrošina arī noklusētos konfigurācijas failus, kurus ir iespējams apskatīt un lejupielādēt izmantojot zemāk aprakstīto funkcionalitāti. Vajadzīgais KF tiek norādīts pie e-parakstītāja sesijas izveides un tas nosaka kādas darbības būs iespējams veikt izmantojot e-parakstītāja tīmekļa lietojumu. Katram lietotājam būs pieeja tikai saviem vai e-parakstītāja noklusētajiem KF.

E-parakstītāja darbības nodrošināšanas ārējo saskarņu lietošanas scenāriju var iedalīt 3 soļos:

  • Darba uzsākšana ar e-parakstītāju, kas ietver sesijas izveidi, dokumentu ielādi un paša e-parakstītāja risinājuma ielādi;
  • E-parakstītāja darba stāvokļa kontroli — šī kontrole var būt noderīga, lai ārējā IS var ik pa brīdim pārliecināties vai joprojām notiek darbība ar dokumentiem, vai ir noticis procesa pārrāvums;
  • Darba beigšana ar e-parakstītāju — ja dokumenti ir veiksmīgi apstrādāti, tad noslēgumā ir jāveic šo dokumentu saraksta un pašu dokumentu izgūšana, kā arī sesijas slēgšana.

Pieejamo tīmekļa pakalpju apraksti:

Tīmekļa pakalpe Apraksts
CreateSession Veic sesijas izveidi un sesijas identifikatora atgriešanu pieprasītājam — jālieto pirms darba uzsākšanas ar e-parakstītāju
AddDocument Veic faila augšupielādi e-parakstītāja DB — jālieto sākotnējais fails sarakta (parakstāmo failu saraksta) izveidei
GetSessionStatuss Veic sesijas statusa atgriešanu — jālieto, lai, ja ir nepieciešams noskaidrot e-parakstītāja stāvokli uz pieprasījuma brīdi
GetDocuments Veic sesijas failu izgūšanu — jālieto pēc e-parakstītāja sesijas darba sesijas izbeigšanas — parakstīto failu saraksta informācijas saņemšanai
GetDocument Veic faila datnes lejupielādi — jālieto faila datnes izgūšanai no e-parakstītāja DB
CloseSession Veic sesijas dzēšanas pieprasījuma apstrādi — jālieto pēc darba sesijas ar e-parakstītāju izbeigšanas — e-parakstītāja DB resursu atbrīvošanai

Tīmekļa pakalpju detalizētāks aprakstu skatīt ārējo saskarņu projektējuma aprakstā Programmatūras projektējuma apraksts (E-Parakstītāja ārējās saskarnes). E-parakstītāja lietošanu no e-pakalpojuma reglamentē E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam. Programmētāja rokasgrāmata. (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-LVP_WZD_2-PR), skat. sadaļā 7.2.20.