4. Izstrādes vides

XML shēmu izstrāde

XML shēmas izstrāde notiek MS Visual Studio vidē, XML Spy vidē vai jebkurā citā rīkā, kas ir tam paredzēts. Pirms XML shēma tiek publicēta VISS XML shēmu katalogā, jāpārbauda, vai atbilstoši rīki validē shēmu.

Web servisu izstrāde

Sinhrono integrācijas IS servisu izstrāde notiek Visual Studio (sākot no 2012) .NET vidē. Veidojot IS servisu komponentes, jāpielieto Visual C#. Asinhrono integrācijas IS servisu izstrāde jālieto Windows Workflow Foundation framework. VISS portālā lejupielādei ir pieejami sinhronu un asinhronu Integrācijas servisu kodu piemēri.

Kā alternatīvu Windows Workflow Foundation ietvaram asinhronu Integrācijas IS servisu izstrādei var lietot MS BizTalk 2006 R2, kas ir pieejams VISS infrastruktūrā.

Web servisu testēšanai jālieto:

  • Integrācijas IS servisiem (ar vai bez VISS Pieprasījumu servisa) jālieto WSTest lietojums, kas ir pieejams lejupielādei VISS portālā.
  • SoapUI, kur var nodrošināt SOAP ziņojumu apmaiņu.

E-pakalpojumu lietojumu izstrāde

E-pakalpojumu lietojuma izveide notiek Visual Studio vidē (sākot no 2012). Risinājuma komponentes izstrādei jālieto Visual C#. E-pakalpojumu izstrādātājam obligāti papildus jāuzstāda Latvija.lv portāla simulators un e-pakalpojuma ietvars.