3.5 IVISParticipant struktūras apraksts

IVISParticipant arhitektūras shēmas tips (skat. attēlā) nodrošina IVISRequest.Sender, IVISService.Receiver un IVISService.Initiator elementu struktūras. Parasti IVISRequest.Sender un IVISService.Initiator tiek aizpildīti automātiski izmantojot saņemta drošības talona pieejamo informāciju Pieprasījumu servisā. Savukārt, IVISService.Receiver struktūru aizpilda e-pakalpojuma loģika.

IVISParticipant datu XML shēma

Elements Apraksts
SystemID Autentifikācijas piegādātāja URN identifikators
NameIdentifier Lietotāja unikāls identifikators, skat. VISS Drošības talonu servisa programmētāja rokasgrāmatas dokumenta 2.tabulā. Lietotāja unikāls identifikators veido viens vai vairāki identifikatori, kopā ar atsauci uz identifikācijas sistēmu.
Employee Iestādes darbinieks, identificējas ar VISS iestādes identifikatoru un lietotāja personas kodu.
EmployeePool Iestādes darbinieku grupa, identificējas ar VISS iestādes identifikatoru.
Inhabitant Iedzīvotājs, identificējas ar lietotāja personas kodu.
Process Tiek izmantots anonīmo lietotāju aizpildīšanai.
Process2 Tiek izmantots process (kas parasti identificējas ar sertifikātu)
InhabitantLegalEntity Iedzīvotājs, kas pārstāvē juridisko personu. 
UnqualifiedIdentity Deklarētā identitāte, kuras ietvaros klients deklarē savu identitāti (parasti e-pasta adrese), taču tā netiek apliecināta, jeb pārbaudīta.