3.4 IVISService struktūra

VISService datu struktūra savukārt satur izvēli vienas no divām struktūrām: IVISServiceData un IVISServiceDataEx. IVISServiceDataEx papildus IVISServiceData struktūrai satur informāciju par maksājumiem un e-pakalpojuma iniciatoru.

E-pakalpojuma XML shēmas konteinera piemērs ir atrodams šeit: http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100000/AuthorityEService/v1-0/AuthorityEService.xsd, XML shēmas tips AuthorityEServiceStructure. IVISService struktūra satur šādus laukus:

Elements Kur tiek aizpildīts Apraksts
ServiceInstanceID Ārējos servisos un biznesa loģikas bibliotēkās Globāli unikāls identifikators, kas identificē konkrēto e-pakalpojuma instanci. Šis elements ir obligāts. Tas parādīsies audita pierakstos, žurnālā un kļūdu ziņojumos.
EServiceID Ārējos servisos un biznesa loģikas bibliotēkās E-pakalpojuma identifikators.
Receiver Ārējos servisos, biznesa loģikas bibliotēkās, integrācijas IS servisos, IDDV formās Elements saturēs IDDV formas saņēmēju.
Initiator Submit vai SubmitSync Struktūra saturēs e-pakalpojuma lietotāja (kas ir e-pakalpojuma instances iniciators) datus.
Notification Ārējos servisos, biznesa loģikas bibliotēkās, integrācijas IS servisos, IDDV formās Struktūra saturēs datus, kas attiecas uz paziņojumu sūtīšanas uzstādījumiem; tos portāla pusē aizpildīs lietotāja profila sistēmas.
AttachmentList Ārējos servisos, biznesa loģikas bibliotēkās, integrācijas IS servisos, IDDV formās Struktūra saturēs ziņojumam pievienotās datnes.
ErrorList Integrācijas IS servisos, IDDV formās Kļūdas gadījumā struktūra saturēs vienu vai vairākus kļūdas paziņojumus, ko veido kļūdas identifikators <ErrorCode>, <ErrorSeverity> un ziņojums <ErrorDescription>.