3.3 E-pakalpojumu izpildes procesa secīgums

Identifikators

EP-ARH-03

Obligātums

Obligāti

Ieteikuma būtība

Projektējot asinhronos e-pakalpojumus VISS un LVP vidē, nepieciešams ņemt vērā šādas VISS arhitektūras raksturiezīmes:

  • E-pakalpojumu izpildes procesu, kas sastāv no secīgiem Integrācijas IS servisu un IDDV formu izsaukumiem, nevar dalīt. Tomēr viena IS servisa ietvaros iespējami citu operāciju paralēli izsaukumi un darbības, kā tas redzams attēlā.

E-pakalpojuma integrācijas process

2. IS servisu un 6. IS servisu nevar izsaukt paralēli ar rezultātu apvienošanu pirms 5. IS servisa izsaukšanas. Tādējādi, e-pakalpojums jāprojektē tā, lai visās paralēlās vai asinhronās operācijās tiktu lietotas BizTalk (vai cita BPEL procesora) orķestrācijas.

Paskaidrojums

Asinhrona e-pakalpojuma izpildes rezultāts tiek papildināts katrā solī. Tas netiek nomainīts, un tam nav pieļaujami informācijas atzarojumi.