3.2 Asinhrona e-pakalpojuma datu konteineris

Identifikators

EP-ARH-02

Obligātums

Obligāti

Ieteikuma būtība

No tehniskā viedokļa asinhronie pakalpojumi no sinhroniem atšķiras ar to, ka tajos nav iespējams parasts “jautājums-atbilde” sistēmas dialogs, kad sinhrona e-pakalpojuma instances dati tiek saglabāti portāla sesijā. Visiem asinhroniem e-pakalpojumiem jālieto speciāls datu konteiners (XML shēmas tips), kas katrā e-pakalpojuma instances izpildes solī tiek papildināts ar biznesa un maršrutēšanas datiem un satur e-pakalpojuma instances datus par pakalpojuma izpildi kopumā. Šo struktūru lieto asinhroniem pieprasījumiem IVISRequest.Body elementā, izsaucot Submit metodi. Struktūras IVISService lietošanas nosacījumi:

  • IVISService struktūra nav pārsūtāma uz back-end sistēmu, ja vien to neprasa servisa biznesa loģika. Tas nepieciešams, lai samazinātu datu plūsmu un ierobežotu ar back-end sistēmu saņemamos datus.
  • No IVISService struktūras atvasinātā XML shēmas tipa diagramma ir parādīta attēlā.

Asinhrona servisa datu XML shēma

Paskaidrojums

Detalizēti IVISService struktūras aprakstu skat. šeit.