3.1 Biznesa servisu lietošana

Identifikators

EP-ARH-01

Obligātums

Obligāti

Ieteikuma būtība

IS servisi, kurus nav paredzēts izsaukt tieši no e-pakalpojuma prezentācijas formas, bet gan no Integrācijas IS servisiem jāveido biznesa servisu veidā. Tāds serviss saņem biznesa datus un atgriež biznesa rezultātus, piemēram, saņem personas kodu un atgriež dzīvesvietas adresi. Šāda veida IS servisi attēlā ir numurēti ar numuriem 3, 4.

Gadījumā, ja šādi biznesa servisi ir izmitināti VISS infrastruktūrā, tie var veidot bez atbilstošā drošības slāņa.