2. Izmantojamās tehnoloģijas un standarti

XML shēmas

W3C XML shēma (XML Schema) ir primārā shēmu valoda XML dokumentu aprakstīšanai. W3C XML shēmu valoda ir izvēlēta par VISS XML dokumentu aprakstīšanas pamatvalodu, jo atbalsta vārdtelpas (namespace) datu tipa definēšanu un moduļshēmu projektēšanu. Visām XML shēmām jāizmanto UTF8 kodējums.

XML shēmas jāizstrādā saskaņā ar dokumenta vadlīnijām.

.NET izmantošana

E-pakalpojumu prezentācija un loģika, sinhronie IS servisi VISS ietvaros tiek izstrādāti izmantojot .NET tehnoloģiju (sakot no .NET 3.5).

SOAP web servisi

Biznesa un Integrācijas IS servisi jāizstrādā atbilstoši dokumenta vadlīnijām. Visi Web servisi saņem un atgriež informāciju XML ziņojuma veidā atbilstoši konkrētās XML shēmas tipam, kas ir iekodēts ar Web servisa WSDL (citiem vārdiem, ieejas un izejas parametriem jābūt tipizētiem):

 HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/xml; charset=utf-8
 Content-Length: length
  
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
     <GetAuthorityInfoByIDResponse xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/ISS/ClassificatorInfo/v1-0">
       <AuthorityInfo xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0">
         <AuthorityID>string</AuthorityID>
         <Name>normalizedString</Name>
         <ShortName>normalizedString</ShortName>
         <Description>normalizedString</Description>
         <RegCode>normalizedString</RegCode>
         <URL>anyURI</URL>
         <Deleted>boolean</Deleted>
         <TypeID>integer</TypeID>
         <Type>normalizedString</Type>
       </AuthorityInfo>
     </GetAuthorityInfoByIDResponse>
   </soap:Body>
 </soap:Envelope>

E-pakalpojumu izstrādē (prezentācijas slānis, biznesa loģikas bibliotēkas, Integrācijas servisi) nav jāuztraucas par drošības slāņa realizāciju, tas ir jau nodrošināts E-pakalpojumu izveidošanas ceļvedī un ar VISS Pieprasījumu servisa palīdzību. Savukārt, ja nepieciešams izstrādāt specifisku drošo servisu (serviss, kas tiktu izmantots bez Pieprasījuma servisa palīdzības) jānodrošina tā aizsardzība atbilstoši dokumenta ieteikumam WS-IMP-01, WS-IMP-02 un WS-AR-01.

REST servisi

Klasifikatoriem un citiem publiski pieejamiem datu avotiem var eksponēt datu meklēšanas, un izgūšanas saskarni izmantojot REST servisu.

Vienotais resursu vietrādis

VISS (IVIS) URN piešķiršanu un lietošanu regulē RFC 4617, kas detalizēti ir aprakstīts Metadatu un e-pakalpojumu identifikācijas standartā. VISS infrastruktūrā un E-pakalpojumu reģistrā (izņemot IDDV) visi URN tiek ģenerēti, lietojot VRAA pieņemto identifikatoru izdošanas shēmu.

Tips URN sintakse Piemērs
URN nav zināms URN:IVIS:100001:<Object> <Object> — jebkādi dati saskaņā ar RFC 4617.
XML shēmas identifikators URN:IVIS:100001:XSD-<Namespace, garums 20 simboli>-<ShortName, garums 40 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion> URN:IVIS:100001:XSD-IVIS-Identification-v1-0
XML shēmas tipa identifikators URN:IVIS:100001:XSD-<Namespace, garums 20 simboli >-<ShortName, garums 40 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-TYPE-<TypeName> URN:IVIS:100001:XSD-LandRegister-LandRegister-v1-0-TYPE-RealEstateList
XML shēmas transformācijas identifikators URN:IVIS:100001:XSD-<Namespace, garums 20 simboli >-<ShortName, garums 40 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-XSLT-<TransformationName, garums 15 simboli> URN:IVIS:100001:XSD-LandRegister-LandRegister-v1-0-XSLT-ViewRealEstateList
IS servisa identifikators URN:IVIS:100001:ISS-<Ident>-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion> URN:IVIS:100001:ISS-TM.VVDZ-GetPersonEstateList-v3-1
IS servisa notikuma identifikators URN:IVIS:100001:ISS-<Ident>-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-ER-<ErrorID> URN:IVIS:100001:ISS-TM.VVDZ-GetPersonEstateList-v3-1-ER-12
E-pakalpojuma identifikators URN:IVIS:100001:EP.<portāla nosaukums, klasificējama vērtība>-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion> URN:IVIS:100001:EP-EP00-v1-3

URN:IVIS:100001:EP.VISS-AuthorityEService-v1-3

URN:IVIS:100001:EP.DA-DataExchange-v1-3
E-pakalpojuma pieturpunkta identifikators URN:IVIS:<AuthorityID>:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-MS-<MilestoneID, garums 15 simboli> URN:IVIS:100001:EP-EP00-v1-3-MS-GetDeclPersList
E-pakalpojuma IDDV v1.0 formas identifikators URN:IVIS:100001:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-IDDVFORM-<IDDVFormID, garums 15 simboli> URN:IVIS:100001:EP-IVISErrorReport-v1-0-IDDVFORM-ErrorReport
E-pakalpojuma IDDV v2.0 formas identifikators URN:IVIS:100001:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-IDDVFORM2-<IDDVFormID, garums 15 simboli> URN:IVIS:100001:EP-IVISErrorReport-v1-0-IDDVFORM2-ErrorReport
E-pakalpojuma KDV v2.0 formas identifikators URN:IVIS:100001:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-KDVFORM2-<KDVFormID, garums 15 simboli> URN:IVIS:100001:EP-IVISErrorReport-v1-0-KDVFORM2-ErrorReport
E-pakalpojuma ārēja darba uzdevuma formas identifikators URN:IVIS:100001:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-ARDVFORM-<ārējas darba uzdevuma formas identifikators, garums 15 simboli> URN:IVIS:100001:EP-IVISErrorReport-v1-0-ARDVFORM-ErrorReport
Konkrēta e-pakalpojuma instances identifikators URN:IVIS:100001:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-TR-<TransactionID> URN:IVIS:100001:EP-EP00-v1-3-TR-123
IVIS lietojumu identifikators URN:IVIS:100001:APP-<ShortName>-v<Majorversion>-<MinorVersion> URN:IVIS:100001:APP-AuthorityEService-v1-0
IVIS portālu identifikators URN:IVIS:100001:PORTAL-<ShortName> URN:IVIS:100001:PORTAL-VP
IDDV ziņojuma identifikators URN:IVIS:100003:<IDDV tabulas nosaukums>_<GUID> URN:IVIS:100003:MessageHistory_7b1afa3c-44fd-4297-89d6-22cc951e4d63
VRAA URN dokumentu identifikācijas shēma URN:IVIS:100001:DOC-<dokumenta tips>-<dokumenta kods> URN:IVIS:100001:DOC-FR-XML
VRAA URN dokumentu identifikācijas shēma ar versijas komponenti URN:IVIS:100001:DOC-<dokumenta tips>-<dokumenta kods>-v<Majorversion>-<MinorVersion> URN:IVIS:100001:DOC-FR-XML-v1-0
LVP KDV formas identifikators URN:IVIS:100001:EP-<ShortName, garums 30 simboli>-v<Majorversion>-<MinorVersion>-EPAKFORM-<EPAKFormID, garums 15 simboli> URN:IVIS:100001:EP-EP01-v1-0-EPAKFORM-Form1