1.6 Autentifikācijas un autorizācijas informācijas sniedzēji

Vienotās pieteikšanās modulis (IdentitySelector) nodrošina vienotu autentifikācijas identifikācijas piegādātāju izvēli ārējiem portāliem un IS, kas ir paplašināms un pārvaldāms centralizēti. Vienotās pieteikšanās moduļa darbības diagramma ir redzama attēlā.


Vienotā pieteikšanās moduļa darbības diagramma

Ārējo portālu vieta varētu būt citi identifikācijas datu saņēmēji — portāli (VID EDS, CSDD utt) vai lietotnes (latvija.lv emulators — e-pakalpojumu izstrādei utt). Pavisam tiek izšķirti šādi lietotāju tipi — kas ir varētu būt e-pakalpojumu saņēmēji. Tabulā redzams Latvija.lv un VISS uzturēto lietotāju apraksts.

e-pakalpojumu saņēmēja tips Identifikatora piemērs nameidentifier atribūts — format
Iedzīvotājs PK:10098610000 urn:ivis:100001:name.id-viss
Iedzīvotājs ar neapstiprinātu identitāti (pašreiz tikai e-pasts) veider@inbox.lv urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress
Iestādes darbinieks (izmantojot VISS iestāži klasifikators) AU:100001-PK:10098610000 urn:ivis:100001:name.id-viss
Uzņēmuma paraksttiesīgā persona (Uzņēmumu reģistra DB) PK:07017010000-UR:40003627089 urn:ivis:100001:name.id-viss
Sistēma AU:100001 urn:ivis:100001:name.id-viss
Iedzīvotājs, kuru:
  • pilnvarojis cits iedzīvotājs
  • pilnvarojis uzņēmums
  • pilnvarojusi valsts iestāde
  • DP:01127612344-PK:07017010000
  • DP:40003627089-PK:07017010000
  • DP:100001-PK:07017010000
urn:ivis:100001:name.id-viss

Atbilstoši katrs lietotāja tips tiek sasaistīts ar IVISParticipant struktūru Integrācijas IS servisa izsaukumā vai asinhrona e-pakalpojuma iniciatoram.