1.4 Datu un infrastruktūras servisu slānis

VISS Pieprasījumu serviss nodrošina e-pakalpojumiem un citiem integrācijas procesiem iespēju piekļūt valsts reģistru datiem izmantojot standartizēto saskarni un datu struktūru semantiku. Pieprasījumu serviss ir tā saucamais service bus risinājums un tā pamatuzdevumi ir šādi:
 1. sinhrona un asinhrona komunikācija,
 2. drošības slāņa nodrošināšana,
 3. personas pieprasījuma auditācija,
 4. ziņojumu validācija,
 5. konteksta bāzēta maršrutēšana,
 6. darbības monitorings.

Attēlā redzamā diagramma definē e-pakalpojumu infrastruktūras pamatjēdzienus, tai skaita:

 • pieprasījumu servisu,
 • integrācijas IS servisus,
 • orķestrēšanas IS servisus,
 • biznesa IS servisus.

E-pakalpojumu infrastruktūra un datu sniedzēju grupas

Pieprasījumu serviss

VISS Pieprasījumu serviss ir unificēta saskarne ar citiem IS servisiem un komponentēm. Pieprasījumu serviss ir pieejams XML Web servisa saskarnes veidā, tas nodrošinās attiecīgas metodes sinhroniem (SubmitSync) un asinhroniem pieprasījumiem (Submit), nododot tiem pieprasījumu (IVISRequest) aploksnes formā un saņemot atbildi IVISResponse aploksnē.

Integrācijas IS servisi

Standartizēts informācijas sistēmas pieejas veids, kas nodrošina ārējo saskarni ar informācijas resursu (valsts un pašvaldības IS), skat. IS servisu izstrādes standartu. VISS integrācijas IS serviss parasti sastāv no divām daļām: servera daļas un klienta daļas. Servera daļa — IS servisa realizācija iestādes pusē (realizācijas veida izvēle ir iestādes kompetencē, saskarnes aprakstīšanas vēlamais standarts ir WSDL); klienta daļa — IS servisa saskarnes realizācija VISS infrastruktūras pusē (nodrošina nepieciešamo auditāciju un kontroli). Izšķir divu tipu IS servisus:

 • sinhronie IS servisi,
 • asinhronie IS servisi.

Biznesa IS servisi

Biznesa IS servisi veic darbības tikai ar biznesa transakcijām, kas ir saistītas ar konkrēto dzīves situāciju vai pārbaudi un tiek veidoti kā iestādes (nozares) ārējo servisu fasādes atbilstoši IS servisu izstrādes standartam.