1.3 Prezentācijas slānis

Sistēmas prezentācijas slāni veido
  • Latvijas valsts portāls, publiskā lietotāju saskarne iedzīvotajiem un iedzīvotajiem komercuzņēmumu pārstāvjiem;
  • VISS portāls, kas nodrošina VISS back-end darbību iestāžu darbiniekiem un sistēmas uzturētājiem.

Prezentācijas slāņa izstrādē tika ņemta vērā iepriekšējā LVP un IVIS portāla pieredze. Kā pamats portālu izstrādei tika izmantots Sitecore CMS. Atšķirībā no iepriekšēja LVP, CMS tika izmantots specializētā ietvara (framework) izstrādei, ar nolūku izmantot šo ietvaru visu citu LVP moduļu un komponenšu izstrādei. Ar specializētā ietvara pieejamību, tika sasniegta LVP vai VISS portāla izstrādes neatkarība no izstrādātāja — tas ir katru LVP vai VISS komponenti var izstrādāt dažādas izstrādātāju komandas.

Latvija.lv un VISS moduļu savstarpējas mijiedarbības diagramma ir redzama attēlā.

Latvija.lv portāla atkarības no VISS moduļiem