1.2 Ārējās sistēmas un atkarības

Šis slānis veido reģistrus un informācijas sistēmas, ar kurām tiks nodrošināta integrācija. Tas ietver Vienotās pieteikšanās un maksāšanas moduļa banku adapterus; Normatīvo aktu reģistru, kurā kā avotu izmanto normatīvo aktu portālā uzglabātos datus. LVP Klienta darba vietas risinājums izmanto iespēju apstrādāt nosūtītos un saņemtos dokumentus, kas tiks saņemti no Elektronisko dokumentu krātuves (EDK). Pilns ārējās sistēmu un atkarību uzskaitījums ir pieejams attēlā.

Ārējo sistēmas un moduļu atkarības