1.1 E-pakalpojuma izpildes loģika

VISS arhitektūra nodrošina iespēju izmantot VISS publicētos IS servisus vairākos e-pakalpojumos. E-pakalpojumu sniegšanas pamatposmu sadalījums slāņos, piemēram, izmantojot e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”, kur biznesa darbību uzskaitījums ir parādīts attēlā. Pakalpojuma izpildes posmi ir numurēti, un tiem ir noteikta atbilstoša izpildes secība:

 1. Iedzīvotājs autentificējas un iniciē e-pakalpojuma sākšanu.
 2. E-pakalpojumam tiek nodots iedzīvotāja personas kods.
 3. Iedzīvotāja personas kods tiek nodots uz Valsts un pašvaldību IS.
 4. No Valsts un pašvaldību IS uz Integrācijas IS servisiem pēc 3. solī nodotā personas koda tiek nodots īpašumu saraksts.
 5. Integrācijas servisi pārbauda iedzīvotāju Valsts un pašvaldību IS.
 6. Iedzīvotājs ir pārbaudīts Valsts un pašvaldību IS.
 7. Iedzīvotājam tiek attēlota otra pakalpojuma ievades forma ar īpašumu sarakstu.
 8. Iedzīvotāja konkrētās adreses izvēle tiek nodota e-pakalpojuma lietotāja saskarnē.
 9. Iedzīvotāja konkrētās adreses izvēle caur Pieprasījumu servisu tiek nodota asinhronajiem Integrācijas un IS servisiem.
 10. Uz atbildīgā VISS portāla Iestādes darbinieka darba vietu (IDDV) varētu būt nosūtīts ziņojums par neatbilstību saņemtajos datos vai e-pakalpojuma darbībā.

Kā redzams attēlā, e-pakalpojumu sniegšanas procedūra ir sadalīta četros loģiskos slāņos:

 1. E-pakalpojuma lietotāja saskarne, kas ir pieejama Interneta pārlūkprogrammā, piemēram, Internet Explorer.
 2. Latvija.lv e-pakalpojumu izpildes vide:
  • e-pakalpojumu prezentācijas slānis; tas nodrošina .html formas lietotāju Interneta pārlūkprogrammai (.aspx lietojumi);
  • biznesa loģikas bibliotēkas; tās nodrošina VISS Pieprasījumu servisa metožu izsaukumu (.cs klašu bibliotēkas).
 3. VISS infrastruktūras slānis
  • Pieprasījumu serviss, kas nodrošina standartizētu pieeju valsts reģistru servisiem ar integrācijas IS servisu palīdzību;
  • Integrācijas IS servisi, kas nodrošina e-pakalpojuma darbības atbalstu.
 4. Valsts un pašvaldību IS (biznesa serviss), kas nodrošina VISS specializētu piekļuvi pie glabājamiem datiem (nav striktu ierobežojumu implementācijas ziņā).

Atbilstoši attēla redzamai diagrammai tiek izdalīti trīs slāņi:

 • Ārējās sistēmas un citas atkarības.
 • Prezentācijas slānis.
 • Datu un infrastruktūras servisu slānis.