E-pakalpojumu arhitektūras izstrādes vadlīnijas

Dokumenta nolūks

Šīs vadlīnijas apraksta e-pakalpojumu arhitektūras un izstrādes pamatnostādnes. E-pakalpojumu arhitektūras vadlīniju dokumenta nolūks ir:

 • definēt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (turpmāk VISS; vecais nosaukums — Integrētā valsts informācijas sistēma, IVIS) risinājuma arhitektūras komponentes un servisus;
 • aprakstīt VISS apakšsistēmu konceptuālo projektējumu;
 • izveidot izmantoto tehnoloģiju apkopojumu.

Dokumenta auditorija

Šī dokumenta auditoriju veido:

 • projekta Izpildītāja darbinieki, tai skaitā:
  • tehnisko ekspertu darba grupa,
  • konkrēto e-pakalpojumu izstrādātāji: analītiķi, projektētāji, programmētāji un citi speciālisti,
  • VISS komponenšu izstrādātāji.
 • projekta Pasūtītāja un VRAA darbinieki, kuri ir atbildīgi par projekta nodevumu pieņemšanu un izvērtēšanu.

Dokumenta identifikators

E-pakalpojumu arhitektūras izstrādes vadlīnijas. Dokumenta versijai 2.0.1 (14.12.2015).