3.8.8 Teksta salikums

Identifikators

EPAK.UI.Styles.8

Izklāsts

  1. Punkts (‘.’) no nākamas rakstzīmes parasti ir jāatdala ar atstarpi. Ja starp vārdiem/skaitļiem, starp kuriem ir punkts, ir loģiskā saistība, tad atstarpei ir jābūt nedalāmajai (non-breaking space; atbilst HTML literālim  ).

Domuzīme (‘–’ vai ‘—’) ir jāatšķir no defises (‘-’; hyphen/hyphen-minus). Šīs pieturzīmes ir jālieto atbilstoši valodas gramatikas likumiem, proti, domuzīmes vietā nedrīkst izmantot defisi, un otrādi.Latviešu valodā domuzīmes, ja tās netiek lietotas vienotājdomuzīmes nozīmē, ir jāatdala no iepriekšējiem vārdiem ar nedalāmo atstarpi un no nākamajiem vārdiem ar parasto atstarpi. Vienotājdomuzīmes starp vārdiem ir jāraksta bez atstarpēm.

 

  • Latviešu valodā ir jāizmanto šādi pēdiņu rakstzīmju pāri:

    1. “ ” (atbilst HTML literāļiem “ un ”),
    2. « » (atbilst HTML literāļiem « un »).
  • Jāizvēlas viens no pēdiņu rakstzīmju pāriem un jālieto konsekventi visos vienas lietotnes tekstos.

    Ligzdotu (nested) pēdiņu gadījumā pēdiņu rakstzīmju pāri ir jāmij, ārā atstājot pamata rakstzīmju pāri.