3.8.6 Paziņojumi

Identifikators

EPAK.UI.Styles.6

Izklāsts

  1. Paziņojumiem atkarībā no tipa (sk. prasību EPAK.UI.Cont.5) ir jāizskatās šādi:

    1. darbības veiksmīgas izpildes paziņojums:

    1. informatīvs paziņojums:

    1. kļūdas paziņojums:

arī pieļaujami varianti:

Piezīme: Brīdinājuma (warning) paziņojumi ir jāattēlo vai nu kā informatīvie paziņojumi (ja turpmākais darbs var tikt turpināts), vai kā kļūdas paziņojumi (pretējā gadījumā).

Nav pareizi: