3.8.5 Elementu noformējums

Identifikators

EPAK.UI.Styles.5

Izklāsts

  1. Lietotāja saskarnes elementi nedrīkst būt pārslogoti ar nevajadzīgu vai pašsaprotamo informāciju.

Piemēram, padoms “Sāciet ievadi”, no vienas puses, ir lieks, jo ir pašsaprotami, ka tekstlodziņi ir paredzēti datu ievadei, un, no otras puses, ir maldinošs, jo attiecīgo datu lauku aizpildīšana nav obligāta, bet padoms ir izteikts pavēles izteiksmē:

Pareizi:

Šādā veidā tomēr var attēlot aizpildījuma piemērus, liekot priekšā norādi uz to, ka tie ir piemēri, piemēram:

  1. Elementos nav pieļaujama cita (ne noklusētā) fonta izmantošana.