3.8.4 Ievadlauku obligātums

Identifikators

EPAK.UI.Styles.4

Izklāsts

  1. Obligāti aizpildāmie ievades lauki ir jāapzīmē ar sarkanas zvaigznītes rakstzīmi (*) lauka nosaukuma (label) beigās.

Neobligāti aizpildāmos ievades laukus nedrīkst apzīmēt kā obligātus pat tad, ja šie lauki ir obligāti noteiktajos gadījumos.

Piemēri:

Nākamajā attēlā trīs lauki: “Republikas pilsēta”, “Novads” un “Priekšpilsēta…” ir apzīmēti kā obligāti, tomēr noteiktajos gadījumos obligāts ir tikai viens (vai divi) no šiem laukiem:

  1. Ja lauks ir obligāti aizpildāms noteiktajos gadījumos, un šie gadījumi nav atkarīgi no pašreiz atvērtā e-pakalpojuma soļa ievaddatiem (vai šajā solī izpildītajām darbībām), tad šo lauku var vizuāli apzīmēt kā obligātu, tikai ja izpildās attiecīgs nosacījums.

  1. Atsevišķas izvēles rūtiņas vizuāli nedrīkst norādīt kā obligāti aizpildāmās, pat ja to iezīmēšana ir obligāta e-pakalpojuma turpināšanai, — jo par lauka obligātumu netiek uzskatīta lauka konkrētā vērtība, bet tikai tas, ka laukam ir jābūt norādītai jebkurai lauka formātam atbilstošai vērtībai. Izvēles rūtiņas elementa rakstura dēļ vērtība tai ir piešķirta vienmēr, pat tad, ja tā nav izvēlēta, — šajā gadījumā attiecīgajam datu laukam (vai tā daļai) vērtība ir ‘nē’/‘aplams’.