3.8.3 Elementu līdzinājums

Identifikators

EPAK.UI.Styles.3

Izklāsts

  1. Vienā rindiņā esošie elementi vertikāli ir jāizlīdzina pa tajos esošo (vai paredzamo) rakstzīmju bāzlīnijām (baselines):

Nepareizi:

Pareizi:

Nepareizi:

Pareizi:

Nepareizi:

  1. Vienā slejā esošie elementi horizontāli ir jālīdzina, lai būtu spēkā, ka:

    1. līdzīgo teksta saturošo elementu tekstu sākums ir vienā vertikālajā līnijā,

    2. līdzīgo elementu sākums un beigas ir vienā vertikālajā līnijā,

    3. ievades elementu sākums ir vienā vertikālajā līnijā.