3.8.2 Elementu veidi

Identifikators

EPAK.UI.Styles.2

Izklāsts

 1. Standarta lietotāja saskarnes elementi ir:

  1. nosaukums (label),

  2. poga (button),

  3. hipersaite (hyperlink),

  4. tekstlodziņš (text box):

   1. tekstlodziņš vienrindas nebagātinātā teksta ievadei,

   2. tekstlodziņš daudzrindu nebagātinātā teksta ievadei,

   3. tekstlodziņš bagātinātā teksta ievadei;

  5. izvēles rūtiņa (check box),

  6. radiopoga (radio button) — tiek lietota tikai radiopogu grupās,

  7. sarakstlodziņš (list box):

   1. parasts sarakstlodziņš,

   2. vairākatlašu sarakstlodziņš (multiple-selection list box);

  8. nolaižamais sarakstlodziņš (drop-down list box),

  9. datuma izvēles/ievades lodziņš (nolaižamais kombinētais kalendāra elements),

  10. laika ievades lodziņš,

  11. skaitļa ievades lodziņš,

  12. paskaidre.

 1. Tekstlodziņš nebagātinātā teksta ievadei:

Tekstlodziņš ar datu lauka nosaukumu (label):

Tekstlodziņš ar datu lauka nosaukumu (label) un paskaidri:

 1. Tekstlodziņš vairākrindiņu nebagātinātā teksta ievadei:

 1. Nolaižamais sarakstlodziņš (drop-down list box) ar nosaukumu:

 1. Izvēles rūtiņu grupa ar paskaidrēm:

 1. Radiopogu grupa ar paskaidri vienam elementam:

 1. Pogas:

  1. parastā un noklusētā:

  1. divas parastās un viena noklusētā:

  1. atspējotā (disabled) un noklusētā:

  1. parastā un atspējotā (disabled) noklusētā:

 1. Paskaidre ievades laukam kopumā:

  1. pasīva (var tikt aktivizēta jebkurā laikā pēc lietotāja pieprasījuma; nevērš lietotāja uzmanību):

  1. aktīva (prasa lietotāja uzmanību, liecina par kļūdu ievaddatos):

 1. Paskaidre salikta ievades lauka konkrētajam ievades elementam:

  1. pasīva (var tikt aktivizēta jebkura laikā pēc lietotāja pieprasījuma; nevērš lietotāja uzmanību):

  1. aktīva (prasa lietotāja uzmanību, liecina par kļūdu ievaddatos):