3.8.1 Soļa izkārtojums

Identifikators

EPAK.UI.Styles.1

Izklāsts

 1. E-pakalpojuma izpildes laikā lietotāja saskarnē ir izdalāmas šādas daļas (sk. attēlu):

  1. virsraksts — e-pakalpojuma nosaukums,

  2. soļu navigācijas josla — parāda e-pakalpojuma izpildes progresu pa soļiem,

  3. soļa izkārtojums — e-pakalpojuma pašreiz atvērtā soļa izkārtojums.

 1. Katra soļa galvenākās komponentes ir datu lauki (ievadlauki, ievadizvades lauki, izvadlauki). Tipisks uz datu laukiem orientētā soļa izkārtojums ir šāds (sk. attēlu):

  1. pamatdaļā ir datu lauki, kas ir izvietoti divās slejās šādā veidā:

   1. pirmajā (kreisajā) slejā ir datu lauku elementu nosaukumi (labels),

   2. otrajā (labajā) slejā ir paši datu lauku elementi;

turklāt katrs datu lauks atrodas atsevišķā rindā;

  1. apakšējā daļā ir izvietotas soļu navigācijas un darbību pogas, piemēram, “Atpakaļ” un “Tālāk”, kā arī “Pieprasīt datus” un “Nosūtīt iesniegumu”.