3.8 Stila grāmata

Šajā nodaļā ir definētas prasības e-pakalpojumu vizuālajiem stiliem, ietverot jautājumus, kā vizuāli organizēt un noformēt e-pakalpojuma elementus, lai e-pakalpojuma izmantošanas pieredze no lietotāja puses būtu maksimāli līdzīga latvija.lv portāla un citu tajā esošo e-pakalpojumu izmantošanas pieredzei.