3.7.5 Uznirstošie logi un citi esošie elementi realizēti ar ietvara rīkiem

Identifikators

EPAK.UI.Impl.5

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Uznirstošajiem logiem un citiem ietvarā nodrošinātajiem elementiem (kas ir uzskaitīti prasībā EPAK.UI.Styles.2, kā arī datņu augšupielādes elementam un e-parakstīšanas komponentei) ir jāizmanto tikai ietvarā piedāvātā attiecīgo logu/elementu realizācija (sk. LvpPopup, LvpFilesUpload, LvpEsigner un citus atbilstošus elementus dokumenta [3] nodaļā, kas apraksta Lvp.Eservice.Controls elementus).