3.7.4 Teksta formatējums

Identifikators

EPAK.UI.Impl.4

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

 1. Pamattekstam ir jālieto HTML tagi <p>, <span>.

  Šo tagu stilam ir jābūt noklusētam (kā to definē portāla noklusētie CSS stili).

  Pamatteksts paredz šādas CSS vērtības:

  color: #3B3B3B;

  font-family: "Open Sans",Arial,sans-serif;

  font-size: 13px;

  font-weight: 400;

 2. Izcēlumiem pamattekstā ir jālieto slīpraksts vai treknraksts, lietojot HTML tagus <i> vai <em> slīprakstam un tagus <b> vai <strong> treknrakstam.

  Šo tagu stilam ir jābūt noklusētam (kā to definē portāla noklusētie E-pakalpojuma ietvara CSS stili).

  <i>

  un

  <em>

  paredz šādas CSS vērtības slīprakstam:

  font-style: italic;

  <b>

  un

  <strong>

  paredz šādas CSS vērtības treknrakstam:

  font-weight: 700;

 3. Numurētajiem sarakstiem (t. sk. ligzdotiem (nested)) ir jālieto HTML tagi

  <ol>

  (sarakstam kopumā) un

  <li>

  (katram saraksta vienumam).

  Nepareizi:

  Pareizi:

 4. Sarakstiem ar aizzīmēm (t. sk. ligzdotiem (nested)) ir jālieto HTML tagi

  <ul>

  (sarakstam kopumā) un

  <li>

  (katram saraksta vienumam).

  Nepareizi:

  Pareizi:

 5. Hipersaitēm ir jālieto HTML tagi <a>.

  Šo tagu stilam ir jābūt noklusētam (kā to definē portāla noklusētie CSS stili).