3.7.2 Adreses ievadīšanai ir izmantota VISS Adrešu meklēšanas komponente

Identifikators

EPAK.UI.Impl.2

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Adreses strukturētajai ievadīšanai ir jāizmanto VISS Adrešu meklēšanas komponente. Ja adrese ir viens no vairākiem ievadlaukiem, tad Adrešu meklēšanas komponente ir jārāda atsevišķā uznirstošā logā.

Piemēri

  1. E-pakalpojumā adreses ievadīšanai tiek lietota no jauna izstrādāta komponente. Šī komponente nepilnīgi atbilst Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” pašreizējai redakcijai, jo, piemēram, galvaspilsētai papildus prasa norādīt priekšpilsētu. Šī komponente mājas un dzīvokļa numuram arī ievieš neintuitīvu iedalījumu ciparu daļā un teksta daļā, kas var radīt lietotājiem neizpratni:

Kā risinājums ir jāizmanto esošā VISS Adrešu meklēšanas komponente (sk. LvpAddressFinder dokumentā [3]):