3.7 Prasības implementācijai

Šajā nodaļā ir definētas prasības e-pakalpojumu implementācijai, ietverot jautājumus, kā tehniski organizēt un realizēt e-pakalpojumu, lai e-pakalpojuma saskarne, no vienas puses, būtu maksimāli atbilstoša prasībām attiecībā uz to, un, no otras puses, būtu pietiekami viegli uzturama un modificējama