3.6.7 Paziņojumi ir izvietoti pie attiecīgajiem elementiem

Identifikators

EPAK.UI.UX.7

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Attiecībā uz paziņojumiem, kas attiecas uz konkrēto datu lauku, ir jābūt spēkā:

  1. Lokālie paziņojumi tiek rādīti pie attiecīgā saskarnes elementa (ievadlauka).

  2. Paziņojumi par ievadlaukā ievadīto datu kļūdām tiek rādīti attiecīgajā paskaidres elementā.