3.6.6 Saskarnē nav ritjoslu

Identifikators

EPAK.UI.UX.6

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

E-pakalpojuma elementu (arī soļu) izkārtojumā nedrīkst parādīties ritjoslas (ne horizontālās, ne vertikālās) neatkarīgi no izmantojamās tīmekļa pārlūkprogrammas, ierīces, izšķirtspējas — izņemot elementus, kuri pēc savas būtības prasa ritjoslas (piemēram, sarakstlodziņus un līdzīgus elementus).