3.6.5 Ievaddatiem nav nepamatotu ierobežojumu

Identifikators

EPAK.UI.UX.5

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Ir jānodrošina, lai ievaddatiem nebūtu papildu ierobežojumu, izņemot ierobežojumus no e-pakalpojuma biznesa puses un pamatotus ierobežojumus no tehniskās realizācijas puses.

Šis iekļauj nepamatotus ierobežojumus:

  1. ievaddatu vienumu obligātumam,

  2. ievaddatu vērtībām,

  3. ievaddatu formātam.

Piemēri

  1. E-pakalpojums kontaktinformācijas ievades blokā piedāvā lietotājam izvēlēties atbildes saņemšanu uz lietotāja norādīto e-pasta adresi. Tomēr šajā gadījumā e-pakalpojums obligāti prasa lietotājam ievadīt arī tālruņa numuru, kaut arī atbildes saņemšana pa tālruni netika izvēlēta:

Šajā gadījumā, atkarībā no biznesa nepieciešamības, būtu jāizvēlas viens no variantiem:

    1. Padarīt neizvēlētajam atbildes saņemšanas veidam atbilstošās kontaktinformācijas ievades lauku par neobligāti aizpildāmo.

    2. Norādīt, ka ir nepieciešami abi atbildes saņemšanas veidi (e-pastā un pa tālruni), bet viens no tiem tiks izmantos kā primārais atbildes saņemšanas veids, bet otrs — kā rezerves saņemšanas veids (piemēram, kad rodas problēma, komunikācijai izmantojot pirmo veidu). Šajā gadījumā ir jāprecizē arī lauka “Atbildes saņemšanas veids” nosaukumu, minot, kas tas ir primārais, bet ne vienīgais izmantojamais atbildes saņemšanas veids.