3.6.3 Viens ievadlauks ir paredzēts viena veida datu ievadei

Identifikators

EPAK.UI.UX.3

Obligātums

 — vēlams

Izklāsts

Ir jānodrošina, lai ievadlaukā ievadāmo datu veids nebūtu atkarīgs no konteksta vai citiem datiem. Piemēram, ja ir izvēle starp personas veidu (fiziskā vai juridiskā), tad nedrīkst būt viens ievadlauks “Vārds/nosaukums” (fiziskās personas vārda vai juridiskās personas uzvārda ievadei) — šajā vietā konceptuāli ir jābūt diviem atsevišķiem laukiem “Vārds” un “Nosaukums” (kuri, iespējams, tiek attiecīgajā situācija atspējoti vai paslēpti).