3.6.1 Ievadizvades/izvades elementi atbilst lauku datiem

Identifikators

EPAK.UI.UX.1

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

 1. Datu vienuma ievadei, kas paredz viena vai vairāku variantu izvēli no vairākiem (t. sk. diviem) variantiem, ir jāizmanto atbilstošie datu ievades elementi:

  1. Viena varianta izvēlei no vairākiem iepriekšdefinētiem variantiem tiek izmantota radiopogu grupa.

  2. Viena varianta izvēlei no vairākiem dinamiski noteicamiem vai klasificētiem variantiem tiek izmantots sarakstlodziņš (list box) vai nolaižamais sarakstlodziņš (drop-down list box), vai arī radiopogu grupa, vai arī cits līdzīgs elements.

  3. Vairāku variantu izvēlei no vairākiem loģiski saistītajiem iepriekšdefinētiem variantiem tiek izmantota izvēles rūtiņu grupa.

  4. Vairāku variantu izvēlei no vairākiem dinamiski noteicamiem vai klasificētiem loģiski saistītiem variantiem tiek izmantots vairākatlašu sarakstlodziņš (multiple-selection list box) vai arī izvēles rūtiņu grupa (lapošanas (paging) elementa iekšā, ja variantu skaits ir lielāks par 5–7), vai arī cits līdzīgs elements.

  5. Loģiskās pazīmes ‘jā’/‘nē’ ievadīšanai tiek izmantota izvēles rūtiņa.

  6. Loģiskās binārās pazīmes ievadīšanai, kad abas pieļaujamās vērtības nav diametrāli pretējas pēc nozīmes, tiek izmantota divu radiopogu grupa.

 2. Datuma ievadei ir jāizmanto ietvara standarta kalendāra elements vai nolaižamais kombinētais kalendāra elements (skat. LvpDatePicker dokumentā [3]).