3.6 Prasības elementiem

Šajā nodaļā ir definētas prasības e-pakalpojumu elementiem, ietverot jautājumus, kā noformēt e-pakalpojuma soļus, izmantojot plaši izplatītos lietotāja uzvedības šablonus datoru grafiskajā saskarnē un lietotāja pieredzi, lai e-pakalpojuma izpildes process, t. sk. tā daļas, lietotājam būtu skaidras un saprotamas.